Oral Health Parliament - Turkey

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
III. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU
20 Mart 2017 / Ankara

GÜNDEM : TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası

PROGRAM

09.30 Çay-Kahve İkramı

10.30 Açılış

• Dişhekimi Neslihan Sevim – TDB Genel Sekreteri
(Açılış Konuşması)

• Dr. Duygu İlhan – TDB Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi
– FDI Dünya Ağız Sağlığı Günü Çalışma Grubu Üyesi
(20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü Hakkında Bilgilendirme Konuşması )

• Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Temsilcileri Adına Konuşma

10.45 PANEL (TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası)

Konuşmacılar

• Dr. A. R. İlker Cebeci – TDB Genel Başkanı (Moderatör)
• Prof. Dr. Ece Eden – TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Komisyonu Üyesi
• Dişhekimi Emel Eroğlu – Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı
• Dişhekimi Mustafa Oral – TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
• Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek – TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Komisyonu Üyesi
• Av. Mustafa Güler – TDB Hukuk Müşaviri
• Yrd. Doç. Dr. Çetin Akar – Hacettepe Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık İdaresi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
• Dr. Kanuni Keklik – T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı
• Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz – T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

13.00 Öğle Yemeği

14.00 PANEL’e Devam

16.30 Kapanış Konuşması
Dr. A. R. İlker Cebeci – TDB Genel Başkanı

YER : The Green Park Hotel
Adres : Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar-Çankaya / Ankara
Tel : 0312 258 00 00
Faks : 0850 201 08 20